Phan Thanh Hung

Vietfort, ý tưởng & thành lập

Với ý tưởng về chuyển giao công nghệ, thương mại kỹ thuật cũng như kết  nối doanh nghiệp tại Việt Nam, hơn 11 năm trước  đã được ra đời.

Từ khi thành lập, chúng tôi không chỉ cung cấp máy móc phụ tùng ngành in, tư vấn kỹ thuật mà còn tổ chức hướng dẫn giúp cho công nhân nhà in có tác phong làm việc theo công nghiệp Đức. Dịch vụ của chúng tôi mỗi ngày một hoàn thiện, với phương châm win-win chúng tôi mong được cung cấp nhiều hơn nữa các gói dịch vụ từ Đức của mình và hợp tác với các doanh nghiệp trong nước để cùng phát triển bền vững.

 hiện là một công ty hoạt đông trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ kỹ thuật. Với lợi thế có trụ sở tại Berlin, trung tâm của châu Âu, chúng tôi có điều kiện tiếp xúc, kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp của Đức và EU trong các lĩnh vực công nghiệp.